Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 50 triệu đến 01 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 200 triệu đến 03 tỷ đồng.

Tội gian lận bảo hiểm y tế

Khung hình phạt từ phạt tiền 20 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Khung hình phạt từ phạt tiền 20 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 30 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 200 triệu đến 07 tỷ đồng.

Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Khung hình phạt từ phạt tiền 500 triệu đến 05 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

Tội thao túng thị trường chứng khoán

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 500 triệu đến 04 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 02 tỷ đến 10 tỷ đồng, bị hạn chế hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 500 triệu đến 05 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 01 tỷ đến 10 tỷ đồng.

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 100 triệu đồng đến 02 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 500 triệu đến 05 tỷ đồng.

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Khung hình phạt từ phạt tù 03 năm đến tù chung thân.

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khung hình phạt từ phạt tiền 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm

Tội lập quỹ trái phép

Khung hình phạt từ phạt tiền 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 01 năm đến 10 năm.

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Khung hình phạt từ phạt tiền 10.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 50 triệu đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 100 triệu đến 01 tỷ đồng, bị cấm hoạt động có giới hạn hoặc vĩnh viễn.

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

Khung hình phạt từ phạt tiền 30.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Khung hình phạt từ phạt tiền 50 triệu đồng đến 01 tỷ đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tội trốn thuế

Khung hình phạt với cá nhân phạm tội từ phạt tiền 100 triệu đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm. Đối với pháp nhân phạm tội bị phạt tiền từ 300 triệu đến 10 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Khung hình phạt từ phạt tiền 30.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm.

Tội lừa dối khách hàng

Khung hình phạt từ phạt tiền 10.000.000đ đến 500.000.000đ hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Tội quảng cáo gian dối

Khung hình phạt từ phạt tiền 10.000.000đ đến 100.000.000đ hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.